Đầu năm 2021 miền Bắc chìm trong giá rét | VTC Now

  • VTC Now | Chuyên gia khí tượng thủy văn nhận định, 20 ngày đầu tháng 1/2021 nền nhiệt độ ở các tỉnh phía Bắc có xu hướng giảm thấp và khả năng xảy ra nhiều ngày rét đậm, rét hại hơn so với trung bình nhiều năm.
    #vtcnow #vtc1

    Category : Tin tức

    #Đầ#ă#2021#miề#bắ#ch#igrave#trong#gi#aacute#eacute#vtc#now

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up