PTT Vũ Đức Đam: Cắt vĩnh viễn dịch vụ viễn thông đối với người trốn khai báo y tế | VTC Now

  • VTC Now | Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 yêu cầu tất cả những người đi qua vùng dịch và đi từ vùng dịch về phải khai báo y tế. Những đối tượng từ vùng dịch trở về, sau khi nhắc nhở lần thứ nhất vẫn không khai báo y tế thì sẽ không được sử dụng dịch vụ viễn thông.
    #vtcnow #vtc1

    Category : Tin tức

    #ptt##Đứ#Đ#cắ#ĩnh#viễ#ịch##ocirc#ng#đố##ngườ#trố#khai#aacute#ế#vtc#now

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up