Thế giới toàn cảnh: Israel tuyên bố chỉ “phi quân sự hóa”, giải giáp Hamas chứ không chiếm Dải Gaza

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up