Người dân Hà Giang khốn đốn nhìn tài sản bị cuốn phăng trong trận lũ lớn nhất 3 thập kỷ | VTC Now

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up